dissabte, 10 de novembre del 2007

Beat Anselm (Anicet) Falgueras Casellas


L'Anicet va néixer el 16 d'abril de 1879 a Salt. El 24 de juliol de 1893 va ingressar en el juniorat dels Germans Maristes de Canet de Mar. El 15 d'agost de 1895 va emetre el vot d'obediència. L'any 1900 va fer la professió perpètua. Fou cofundador de la primera casa marista de Mèxic, a Guadalajara. Va treballar a Mèxic des del 1899 fins al 1909.


Era molt pietós, mortificat i auster. S'estalviava els postres en el refectori i els repartia després, en els seus passeigs, entre pobres i nens als qui catequitzava. Aquestes escenes es desenvolupaven en el port, entre gitanets de la Barceloneta, i a Sant Josep de la Muntanya.


Exercí el càrrec d'ecònom en el juniorat de Vic. No era una comunitat rica, però el germà Anselm tant s'aplicà en el seu comès, que a ningú mai li va mancar res necessari.


En començar la persecució, es va mantenir amb molta serenitat i prengué mesures prudents per a fer front a la situació el millor possible. Atengué als diferents grups de la casa de Vic: juniors i Germans, amagats i repartits per les masies de del Pla de Vic. El dia 30 de juliol de 1936, quan els milicians s'havien apoderat de l'escola i l'havien transformat en una xeca, el germà Anselm baixà a Barcelona.


A principis d'octubre de 1936 tingué notícies d'un possible embarcament amb destí a Marsella. El dia 7 es dirigí al vaixell “Caporal Sant Agustí “, al port de Barcelona. Tots els que van acudir aquesta cita van ser conduïts traïdorament a la presó de Sant Elies. El germà Anselm i altres 45 religiosos van ser assassinats la nit del 8 d'octubre. Tenia 57 anys.