dissabte, 10 de novembre del 2007

Ceremònia de la beatificació


La ceremònia de la beatificació tingué lloc a la plaça de Sant Pere de Roma el 28 d'octubre de 2007 juntament amb altres 496 màrtirs de la persecució religiosa a l'Estat espanyol durant el s.XX.


“Donem gràcies a Déu pel gran do d'aquests testimonis heroics de la fe que, moguts exclusivament pel seu amor a Crist, van pagar amb la seva sang la seva fidelitat a Ell i a la seva Església. Amb el seu testimoni il·luminen el nostre camí espiritual cap a la santedat, i ens encoratgen a entregar les nostres vides com ofrena d'amor a Déu i als germans. Al mateix temps, amb les seves paraules i els gestos de perdó cap als seus perseguidors, ens impulsen a treballar incansablement per a la misericòrdia, la reconciliació i la convivència pacífica. Us invito de tot cor a enfortir cada dia més la comunió eclesial, a ser testimonis fidels de l'Evangeli en el món, sentint el goig de ser membres de l'Església, veritable esposa de Crist.

Demanem als nous Beats, mitjançant la Verge Maria, Reina dels Màrtirs, que intercedeixin per l'Església a Espanya i en el món; que la fecunditat del seu martiri produeixi fruits abundants de vida cristiana en els fidels i en les famílies; que la seva sang derramada sigui llavor de sants i nombroses vocacions sacerdotals, religioses i missioneres. Que Déu us beneeixi!”

Fragment del discurs pronunciat per Benet XVI, després de resar l'Àngelus, un cop finalitzada la beatificació dels 497 màrtirs.