dissabte, 10 de novembre del 2007

Oració als beats de Salt

Beats Esiqui Josep (Baldomer) Margenat Puigmitjà i Anselm (Anicet) Falgueras Casellas, religiosos i màrtirs

Oh Déu, que concedíreu al beats de Salt la fortalesa necessària per donar testimoni de la fe sofrint el martiri, atorgueu-nos la gràcia i l'alegria de la conversió, i ensenyeu-nos a ser testimonis de Crist amb el nostre exemple i una vida coherent, col·laborant així en la nova evangelització.

Per la intercessió del beats de Salt i la de la Verge Maria, Reina dels Màrtirs, doneu-nos, Senyor, la gràcia de la fidelitat i concediu-nos el favor que us demanem ... (demani's). Per Crist, Senyor nostre. Amén.

(Amb llicència elcessiàstica)